V nehnuteľnostiach sme doma

Osobná bezpečnosť a predaj nehnuteľnosti

K napísaniu tohto článku ma priviedlo poznanie, že na Slovensku sa problematikou možných bezpečnostných rizík pri predaji domu či bytu nikto doteraz hlbšie nevenoval.  Vzhľadom na stále vysokú mieru kriminality a objem predávaných stavieb je táto téma ale zrejme aktuálnejšia, než by sa na prvý pohľad zdalo. Z našej a zahraničnej realitnej praxe som preto vybral niekoľko rád, ktoré smerujú  výslovne k osobnej bezpečnosti predávajúcich, obhliadajúcich a k zamedzeniu odcudzenia hnuteľného majetku počas procesu predaj nehnuteľnosti. Na čo teda dávať pozor?

 

Aby vás nevykradli

Pred predajom bytu alebo domu pripravte svoju nehnuteľnosť na predaj, pričom dbajte o tzv. depersonalizáciu. Odstráňte všetky osobné predmety, fotky, diplomy, zbierky a iné cennosti a uložte ich do uzamknutého priestoru, najlepšie mimo predávaného objektu. Nezaškodí odstrániť aj vzácnejšie kúsky porcelánu alebo starožitného nábytku. Nedržte v predávanej nehnuteľnosti vyššiu hotovosť a šperky. Odstráňte aj doručenú poštu, faktúry alebo iné dokumenty, ktoré by mohli dokladovať váš osobný status a majetkové pomery. Informácie o problémoch so splácaním hypotéky patria medzi citlivé informácie, ktoré kupujúci môže využiť vo váš neprospech.

Nech už predávate svoju nehnuteľnosť samostatne alebo prostredníctvom realitnej kancelárie, vždy si veďte  písomnú evidenciu o tom, kto do nehnuteľnosti vstúpil. Je to veľmi vhodné a na Slovensku z nepochopiteľných dôvodov predávajúcimi nepraktizované. Každá profesionálna realitná kancelária takúto písomnú evidenciu. Je dokonca možné, že neumožní prehliadku nehnuteľnosti záujemcovi, ak odmietne poskytnúť svoje osobné údaje. Bežne sa od obhliadajúceho záujemcu požaduje udať svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a telefonický kontakt. Ak vstupuje do nehnuteľnosti viac osôb, týka sa táto povinnosť všetkých (najmä ak nie sú manželia). Toto napohľad tvrdé pravidlo už mnohokrát ochránilo predávajúcich od vykradnutia alebo aspoň uľahčilo prácu polícii, ktorá riešila zdanlivo nesúvisiace vlámanie atď. Mnoho kriminálnych živlov totiž zneužíva obhliadku nehnuteľnosti za účelom zistenia vybavenia bytu, jeho zabezpečenia a mapovanie zvyklostí majiteľov. Ak predávate prostredníctvom realitnej kancelárie, do nehnuteľnosti vstupuje spolu so záujemcom aj realitný maklér, ktorý nielenže vedie evidenciu záujemcov, ale môže prípadne pred súdom aj svedčiť  ako svedok. Realitný maklér je v tomto prípade váš „pevný bod“,  keďže je to jediná osoba, ktorú pri obhliadke už z predchádzajúceho kontaktu osobne poznáte! Zlodeji a realitný podvodníci  jednoducho nemajú radi realitné kancelárie práve preto, lebo evidujú kontakty, vykonané obhliadky, telefonickú a mailovú komunikáciu  a nestranne môžu svedčiť  o rôznych skutočnostiach.

 

Aby vám neublížili

Slovensko už dávno nie je krajina pýšiaca sa vysokou bezpečnosťou. Bežné večerné správy v televízii ukazujú aj tú odvrátenejšiu tvár našej spoločnosti. Preto je treba dbať aj na osobnú bezpečnosť ľudí.  Naša realitná kancelária často predáva nehnuteľnosti typu polosamôt, samôt alebo domy a byty kde žijú starší ľudia. Často osamelo. Predávajú svoje nehnuteľnosti a sťahujú za deťmi do väčších miest. Títo ľudia bežne cudzím ľuďom vôbec neotvárajú a ich jedinou istotou pri predaji nehnuteľnosti  je osoba realitného makléra ktorému dôverujú, lebo ho pred obhliadkou už niekoľkokrát stretli. Myslím, že hovorím za všetkých našich spolupracovníkov keď poviem, že dôveru týchto ľudí nechcem sklamať a to ani na hrubé ( a niekedy skutočne mimoriadne arogantné) naliehanie niektorých záujemcov o kúpu. Prečo? Ide o tzv. neadresný predaj, kedy z rôznych dôvodov, najčastejšie na výslovnú žiadosť predávajúceho alebo jeho rodinných príslušníkov, zámerne neuvádzame vo verejnej inzercii presnú adresu nehnuteľnosti. Ak ide o osamelú osobu je takýto predaj doslova povinnosťou realitnej kancelárie. Záujemca o kúpu teda dostane len orientačnú informáciu o polohe nehnuteľnosti a často aj obmedzenú fotodokumentáciu (napr. výlučne interiérové fotky domu). Bez písomného potvrdenia osobných údajov záujemcom o kúpu  - obhliadajúcim priamo na mieste mu v záujme ochrany záujmov predávajúceho a jeho výslovného želania nehnuteľnosť nemôžeme  ukázať.

Každý náš maklér má preto povinnosť vykonať obhliadku so záujemcom o kúpu osobne a priamo na mieste. Inak bude maklér informácie o polohe nehnuteľnosti, mene majiteľa, žiadosti o katastrálnu alebo google mapu logicky odmietať.  Ak sa teda nechcete stať centrom „realitnej turistiky“ a nechcete aby si dom v ktorom žijete denne obzrelo niekoľko skupiniek zvedavcov a možno aj zlodejov, kontaktujte realitnú kanceláriu s jasnou požiadavkou o kvalifikovaný predaj domu.

 

Samozrejme  mnoho z vás si povie, že predsa v zahraničí (a už aj u nás)  je mnoho nehnuteľností ponúkaných priamo s adresou uvedenou v inzercii. Iste, je tomu tak. Avšak realita povedzme amerického trhu je diametrálne odlišná od našej. Väčšinou ide o domy, kde počas obhliadky nie sú prítomní  predávajúci  a predaj prebieha podľa iných zmluvných pravidiel. Aj takýto predaj vieme kvalitne zabezpečiť -  ale to už patrí do iného článku. Na záver mi napadá niekoľko dobrých rád z onej často spomínanej Ameriky:

 

  • Informujte o termíne, mieste obhliadky a predpokladanom čase ukončenia obhliadky niekoho z vášho okolia (platí pre predávajúcich aj pre obhliadajúcich).
  • Nenechávajte starších a osamelých ľudí počas obhliadky v nehnuteľnosti resp. ich nenechávajte počas obhliadky samých. 
  • Ak ste obhliadajúci a vstupujete do neznámej nehnuteľnosti vstupujte vždy posledný (najlepšie za maklérom). 
  • Vyhnete sa tak možnému konfliktu napr. so „zabudnutým“  domácim psom. Nechoďte na obhliadku sám/sama (najmä ženy). 
  • Noste pri sebe mobilný telefón a obhliadku vykonávajte počas dňa.  

                                                                                                 © Mgr. Attila Mészáros

 

Bol pre Vás tento článok osožný? 

Prejavte nám dôveru priateľstvom na sieti Facebook, kde denne prinášame aktuálne informácie z oblasti bývania.

 

 

Vyhľadávanie nehnuteľností