V nehnuteľnostiach sme doma

Ako prebieha obhliadka z pohľadu záujemcu o kúpu

Páči sa vám nehnuteľnosť  na internete? Chcete ju čím skôr vidieť na vlastné oči? Dobre! Stačí zavolať príslušného makléra a dohodnúť si termín obhliadky nehnuteľnosti. Aby ste ale nemíňali benzín a svoj drahocenný čas, je vhodné si ešte pred tým, ako si takúto obhliadku dohodnete, dať sám sebe niekoľko „kontrolných“ otázok:

 1. Chcem vôbec nehnuteľnosť kúpiť?
 2. Viem v akej lokalite, obci sa nehnuteľnosť nachádza?
 3. Vyhovuje mi táto lokalita – viem si predstaviť, že tam budem žiť alebo pracovať?
 4. Prečítal som si aspoň 2x podrobne text inzerátu? Vyhovuje mi technická špecifikácia nehnuteľnosti ?
 5. Vyhovuje mi spôsob financovania nákupu nehnuteľnosti? Zistil som si do akej výšky mi banka poskytne úver? Mám hotovosť ktorú môžem použiť na nákup v relatívne krátkej lehote? Potrebujem najskôr predať svoju nehnuteľnosť až potom budem nakupovať?

Pripraveným praje šťastie

Zodpovedaním si na tieto stručné otázky zistíte, či ste venovali inzerátu dostatočnú pozornosť. Ušetríte si tak mnoho prekvapení a najmä čas. V praxi  kancelárií sú časté prípady, kedy záujemca prehliadne, že byt nemá balkón,  byt  je na nevhodnom poschodí, prípadne dom nemá ústredné kúrenie, pričom všetky tieto informácie inzerát obsahuje. Veľmi časté sú situácie, kedy záujemca nemá vyriešené ani zhruba financovanie nákupu nehnuteľnosti. Žiaľ mnoho „záujemcov“ sa prezeraním nehnuteľností za asistencie maklérov len baví alebo vypĺňa voľný čas. Samozrejme treba si uvedomiť, že takýto „záujemcovia“ mrhajú časom svojim, maklérovým, ale najmä predávajúci môžu mať na takéto konanie oprávnene svoj názor. Ak musíte najprv predať svoju nehnuteľnosť, nie je vhodné chodiť po obhliadkach iných nehnuteľností, nakoľko neviete garantovať nákup v dohľadnej dobe – tu sa treba zamerať najprv na predaj s ktorým vám radi pomôžeme a celý proces pripravíme tak aby sta mali dostatok času na predaj, nákup a samozrejme komfortné presťahovanie sa.

Ak ste zistili, že váš záujem o nehnuteľnosť je na základe horeuvedených otázok vážny a viete si predstaviť aj reálne financovanie nákupu, môžete pristúpiť k telefonovaniu realitnému maklérovi za účelom vykonania obhliadky.

Prvý telefonát maklérovi

Každý profesionálny realitný maklér počas úvodného telefonátu zisťuje či záujemca detailne čítal inzerát, či je uzrozumený s lokalitou a akou formou plánuje nákup financovať. Niekomu sa môže zdať, že ide o „vyzvedanie“ zo strany makléra – veď vy už chcete vidieť ten dom, ale opak je pravdou. Maklér pozná detaily ponuky predávajúcich, ich priority a snaží sa vykonať obhliadku so záujemcom, ktorý týmto požiadavkám predávajúcich najlepšie vyhovuje. Zároveň tým zisťuje aj vaše priority a možno vám ponúkne aj vhodnejšiu nehnuteľnosť. Práve tu sa najviac prejavuje profesionalita jednotlivých maklérov!

Priebeh obhliadky

Akonáhle sa dohodnete s maklérom na obhliadke, mali by ste vedieť, ako taká obhliadka prebieha a čo vás na nej čaká. Bežne prebieha takto:

 • Záujemca sa dostaví na dohodnuté miesto stretnutia s maklérom. Je vhodné, ak sa obhliadky spolu s vami zúčastní aj osoba, ktorá je pre vaše rozhodovanie dôležitá (rodina, rôzny poradcovia apod.). Je tiež vhodné, ak sa obhliadky zúčastní nie viac ak 5 ľudí. Ak máte malé deti alebo domáce zvieratká, nie je vhodné ich na obhliadku priniesť so sebou. Dôvod je jednoduchý - odvádzajú totiž vašu pozornosť.
 • Pred vstupom do nehnuteľnosti maklér poučí obhliadajúcich záujemcov o tom, že obhliadka bude vykonaná spoločne a teda cez nehnuteľnosť treba prejsť v jednej ucelenej skupine, že nehnuteľnosť predstaví maklér a otázky obhliadajúcich majú smerovať k maklérovi.
 • Maklér upovedomí účastníkov obhliadky, že táto slúži výlučne k tomu, aby si záujemca urobil o nehnuteľnosti detailný obraz. Obhliadka NESLÚŽI NA DOJEDNÁVANIE KÚPNEJ CENY.  Záujemca si nehnuteľnosť na obhliadke má pozieť, a ak sa mu páči, môže oznámiť maklérovi, že o nehnuteľnosť má záujem. Až v takomto momente sa rieši cena a podrobnosti prevodu vlastníckeho práva. Nateraz však sme ešte len v štádiu vykonania nezáväznej obhliadky.
 •  Maklér poučí obhliadajúcich  o bezpečnostných otázkach (v prípade stavieb a pod.),  a taktiež ich poučí o písomnom zápise o vykonanej obhliadke. Následne pristúpia zúčastnení k samotnej obhliadke.
 • V úvode maklér zoznámi predávajúceho a záujemcu o obhliadku (v prípade ak je predávajúci k dispozícii), a stručne oboznámi záujemcu so špecifikáciou nehnuteľnosti.
 • Následne prechádzajú účastníci obhliadky cez nehnuteľnosť, pričom maklér komentuje prechádzané miestnosti a pod. 
 • Končí sa obhliadka a maklér zhrnie znovu základné technické dáta nehnuteľnosti a poukáže na silné a slabé stránky ponuky. Stručne oboznámi záujemcu o kúpu s možnosťami financovania nákupu nehnuteľnosti a dohodne ďalšiu vzájomnú komunikáciu (odpovede na doplňujúce otázky, zasielanie cenových návrhov apod.).
 • Na úplný záver (v niektorých prípadoch aj počas resp. pred obhliadkou) požiada maklér záujemcu o podpis formuláru o vykonanej obhliadke. Tento formulár je interným dokladom REALITORu, a slúži najmä k evidenčným účelom a k ochrane majetku predávajúceho. Písomná evidencia o obhliadke je nutnou podmienkou vykonania akejkoľvek obhliadky nehnuteľností v ponuke REALITORu a maklér REALITORu neumožní obhliadku nehnuteľnosti záujemcom, odmietajúcim písomne potvrdiť, že vstúpili do cudzieho objektu resp. na cudzí pozemok. Treba si uvedomiť, že vstup na cudzí majetok vždy podlieha súhlasu vlastníka, ktorý má vždy počas procesu sprostredkovania možnosť vyžiadať si od REALITORu evidenciu osôb, ktoré do nehnuteľnosti vstúpili.

Nebojte sa požiadať o opätovnú obhliadku!  Potvrdzuje to vážnosť vášho záujmu! Pýtajte sa, pýtajte sa, pýtajte sa. Váš maklér bude rád, ak ho budete s otázkami kontaktovať! (c) Attila Mészáros

Vyhľadávanie nehnuteľností