V nehnuteľnostiach sme doma

Financovanie - rodinné domy Banská Bystrica, byty Banská Bystrica

Keď platí banka

Nákup nehnuteľnosti je spravidla spojený s využitím rôznych druhov úverov, najčastejšie hypotekárnych. Realitná skupina REALITOR zabezpečuje pre svojich klientov komplexné riešenia aj v tejto oblasti prostredníctvom kvalitného úverového špecialistu, spolupracujúceho so všetkými retailovými bankami na Slovensku.

Spolupracujeme len s bankami

REALITOR v záujme ochrany svojich klientov zásadne nespolupracuje s nebankovými spoločnosťami a pod. Klientom ponúkame výlučne štandardné bankové produkty, s klasickým záložným právom zriadeným v prospech záložného veriteľa - banky. REALITOR neodporúča a upozorňuje klientov, aby nezabezpečovali nehnuteľnosti formou zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. REALITOR taktiež nepreferuje pri vyhľadávaní vhodných bankových produktov žiadnu konkrétnu banku, ako je bežné v iných realitných spoločnostiach, zväčša z titulu existencie zmluvných a teda províznych vzťahov. Týmto spôsobom dokáže REALITOR ponúknuť svojim klientom v danom čase najvýhodnejšie spôsoby financovania realitného obchodu bez ohľadu na záujmy bánk a rôznych poradcov.

Rozdielny prístup

K základným rozdielom vo filozofii REALITOR-u pri predaji nehnuteľností prostredníctvom úveru patrí predbežné zhodnotenie možností klienta získať úver v požadovanej výške a až následné vyhľadávanie vhodnej nehnuteľnosti pre klienta. V doterajšej praxi sa bežne stáva, že kupujúci si vyhliadne nehnuteľnosť a následne (často po uhradení rôznych záloh a podpise rôznych zmlúv) začína vybavovať poskytnutie úveru na nákup tejto nehnuteľnosti. Kupujúci sa tak dostáva do časového stresu spôsobeného tlakom predávajúceho na skorú realizáciu predaja. Tým paradoxne kupujúci stráca v očiach predávajúceho na bonite. V lepšom prípade takýto postup skončí „naťahovaním“ prevodu vlastníctva a výčitkami spojenými s tlakom predávajúceho na zníženie kúpnej ceny, keďže on „to už mohol dávno predať“. V horšom prípade sa obchod nezrealizuje vôbec a vyvstane otázka plnenia napr. rôznych zmluvných pokút a plnení z omeškania na strane budúceho kupujúceho resp. vrátenia plnení zmluvných strán v prípade odstúpenia od zmluvy. Samozrejme nie je možné na sto percent garantovať poskytnutie hypoúveru bankou. Je však pomerne jednoducho možné ďaleko zvýšiť svoje šance a stať sa reálne bonitným kupujúcim. Preto REALITOR doporučuje aby budúci kupujúci preveril v banke svoje možnosti a vopred si zabezpečil napr. úverovým certifikátom akceptáciu svojej žiadosti o poskytnutie úveru, prípadne profesionálne preveriť možnosť poskytnutia úveru. A prečo nevyužiť služby viacerých bánk a zvýšiť si tak svoje šance na maximum?

Pripravte sa v predstihu

Klient, ktorý sa obráti na REALITOR s požiadavkou o bezplatnú pomoc pri vyhľadaní vhodnej nehnuteľnosti a ktorý zároveň nemá ešte zabezpečený úver v konkrétnej banke, má možnosť vyžiadať si zdarma služby nášho úverového špecialistu, ktorý po nevyhnutnom stretnutí a poskytnutí základných údajov, dokáže pripraviť pre kupujúceho maximálne množstvo dostupných možností pre financovanie kúpy nehnuteľnosti. Počas prípravy vhodného bankového produktu, ktorý je často výsledkom kombinácií rôznych bankových produktov vzniká dostatočný priestor jednak pre kupujúceho aby začal vyhľadávať vhodnú nehnuteľnosť a zároveň môže bezplatne požiadať REALITOR o vyhľadávanie vhodnej nehnuteľnosti presne podľa špecifikácie, ktorú kupujúci maklérovi REALITOR-u zadal. Maklér REALITOR-u vyhľadá vhodnú nehnuteľnosť z vlastného portfólia, ako aj z portfólia iných spoločností. Pri tomto tzv. kvalifikovanom výbere sú využívané aj tzv. MLS (property multilisting system) systémy, bežne kupujúcim nedostupné. V konečnom dôsledku si nemusí kupujúci vybrať nehnuteľnosť ktorú mu REALITOR vybral, má však možnosť takéto nehnuteľnosti obhliadnuť. Taktiež sa môže rozhodnúť poveriť REALITOR výlučne vypracovaním potrebných zmluvných podkladov v jednotlivých fázach nákupu nehnuteľnosti (samozrejme aj takých, ktoré nesprostredkoval REALITOR), prípadne požiadať makléra REALITOR-u o súčinnosť pri realizácii samotného prevodu vlastníctva vrátane jeho fyzickej účasti napr. pri podpise zmlúv, rokovaniach, vyplácaní kúpnej ceny a pod.

Toto pre vás spravíme

 • Poradíme vám pri kúpe aj predaji nehnuteľnosti
 • Poskytneme vám konzultáciu s advokátom zdarma kedykoľvek to bude potrebné
 • Prevedieme nehnuteľnosť bezpečne a pohodlne
 • Pre vaše pohodlie odhlásime a prihlásime energie u dodávateľov
 • Zabezpečíme vám vhodný finančný produkt pri nákupe na úver
 • Zabezpečíme pre vás aj poistenie kúpenej nehnuteľnosti
 • Náš advokát vám pripraví kvalitné zmluvy nielen kúpne ale aj iné
 • Vystavíme vám potvrdenie o obvyklej cene k dedičskému konaniu
 • Dáme vypracovať potrebný znalecký posudok
 • Zabezpečíme vám geodeta a odborníka na energetickú certifikáciu budov
 • Vyriešime vaše starosti spojených s predajom, kúpou alebo prenájmom nehnuteľností 

Vyhľadávanie nehnuteľností