V nehnuteľnostiach sme doma
 Bratislava - Lamač Na predaj 0 €

Bratislava - Lamač

PREDAJ – spoluvlastnícke podiely na pozemkoch v Bratislave - Lamači a Devínskej Novej Vsi, výmery 114 m2 a 240 m2 na 2 rôznych parcelách

  • Typ: Trvalý trávny porast
  • Plocha: 354 m2

Vyhľadávanie nehnuteľností