V nehnuteľnostiach sme doma

Musím uzatvoriť písomnú zmluvu s realitnou kanceláriou?

„Nepodpíšem žiadnu sprostredkovateľskú zmluvu!“

Realitný maklér počúva túto vetu od predávajúcich pomerne často a žiaľ mnohokrát tento diktát predávajúceho aj akceptuje. Nie však maklér REALITORu! Náš maklér je totiž povinný chrániť aj práva kupujúceho a zabezpečiť mu jasné a nemenné podmienky kúpy nehnuteľnosti. Aby sme sa vyhli akýmkoľvek nedorozumeniam a prípadným problémom, prvým dôležitým krokom je vždy podpis sprostredkovateľskej zmluvy medzi REALITORom a predávajúcim, kde sa jasne určia vzájomné práva a povinnosti. Prečo je to dôležité? Tu je niekoľko dôvodov, prečo je písomná forma  sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a realitnou kanceláriou vhodná, a to ak napriek ničím nepodloženým obavám predávajúcich:

  1. Predávajúci má istotu, že realitná kancelária je povinná vykonať všetko, k čomu sa v sprostredkovateľskej zmluve zaviazala. Toto umožňuje predávajúcemu efektívne  reklamovať nekvalitné služby sprostredkovateľa v zmysle zákona.
  2. Kúpna cena je nemenná a konečná, čo je pre kupujúceho, ktorý si v prípade nákupu nehnuteľnosti cez hypotéku zabezpečuje znalecký posudok prevažne za vlastné náklady mimoriadne dôležité. Veď k čomu by vynakladal peniaze a svoju energiu, ak by mu predávajúci tesne pred podpisom zvýšil cenu alebo prestal dvíhať telefón!
  3. Kupujúci má istotu, že predávajúci reálne chce nehnuteľnosť predať za podmienok ktoré si vzájomne dohodol s realitnou kanceláriou. Len tak môže realitná kancelária poskytnúť o nehnuteľnosti pravdivé informácie.
  4. Eliminuje sa hrozba porušenia zákona pri spracovaní osobných údajov predávajúceho a kupujúceho, na čo zákon pamätá slušnou pokutou.
  5. Predávajúci sa musí pripraviť na fakt, že čím ďalej tým viac zodpovedných kupujúcich si bude preverovať či realitná kancelária má s predávajúcim uzatvorenú písomnú sprostredkovateľskú zmluvu.

 Pýtajte si doklady

Ak sa chystáte kúpiť nehnuteľnosť z ponuky realitnej kancelárie, požiadajte ju o predloženie sprostredkovateľskej zmluvy k nahliadnutiu. Ak kancelária nebude ochotná takouto zmluvou sa promptne preukázať, je najvyšší čas spoluprácu s ňou rýchlo ukončiť.  REALITOR na výzvu každého záujemcu o kúpu ponúkanej nehnuteľnosti takúto zmluvu sprístupní, nakoľko všetky nami ponúkané nehnuteľnosti predávame s písomným súhlasom vlastníka. Týmto spôsoboch chránime práva kupujúcich a pridávame aj niečo navyše!

Každý kto sa rozhodne kúpiť nehnuteľnosť prostredníctvom našej realitnej kancelárie REALITOR, získava bonus vo výške 100,-€ na úhradu nákladov spojených s vypracovaním znaleckého posudku prípadne na úhradu notárskej úschovy. Neváhajte preto využiť služby REALITORu ešte dnes!            

(c) Milan Vodrážka

Bol pre Vás tento článok osožný?

Prejavte nám dôveru priateľstvom na sieti Facebook, kde denne prinášame aktuálne informácie z oblasti bývania.

 

 

 

Vyhľadávanie nehnuteľností