V nehnuteľnostiach sme doma

8 tipov ako vyjednávať

Vyjednávaniu o cene a podmienkach nákupu nehnuteľnosti sa nevyhne v procese predaja nehnuteľnosti nikto z nás. Realitné kancelárie tomuto momentu prikladajú mimoriadny význam. Samostatní predávajúci sa touto problematikou zväčša vôbec nezaoberajú. Na vlastnú škodu! Tu je niekoľko dobrých tipov ako na úspešné vyjednávanie.

  1. Pamätajte na starú obchodnícku poučku, že dobrý obchod je ten, s ktorým sú spokojné obe strany. V odbornej literatúre sa stretnete aj s pojmom win-win stratégia.
  2. Buďte pripravení na kompromis! Zabudnite na tvrdohlavé presadzovanie svojho názoru. Takmer nikdy nezíska pri vyjednávaní každá zo strán všetko to, čo pôvodne chcela. Niečo získate – niečo stratíte. Tak to proste funguje najlepšie.
  3. Prezentujte serióznu ponuku či už v otázke ceny, či v otázke podmienok transakcie. Netlačte protistranu k múru neprijateľnými návrhmi. Návrh veľmi nízkej ceny oproti ponuke lebo netaktnosť môžu predávajúceho vyslovene uraziť. Empatia či zistenie priorít druhej strany a ich rešpektovanie vedie k úspešnému zavŕšeniu predaja.
  4. Na jednanie zvoľte vhodný priestor. Ak nemá mať jedna zo strán psychologickú prevahu, zvoľte neutrálnu pôdu. Priestory realitnej kancelárie prípadne právnika sú ideálne aj z pohľadu diskrétnosti jednania.
  5. Nemiešajte predaj nehnuteľnosti s predajom zariadenia bytu a pod. Ak sa neviete dohodnúť v otázkach podružného charakteru ako napr. vypratanie nábytku, prenechajte riešenie na samostatnú dohodu. Nepodmieňujte samotný predaj nepodstatnými zbytočnosťami.
  6. Dohodnite sa na strednej zlatej ceste. Neviete sa dohodnúť na tom, kto bude platiť kolky či iné výdaje? Znášajte tieto výdaje rovným dielom. To isté platí o výške kúpnej ceny.
  7. Ak sa momentálne neviete dohodnúť a hrozí vybičovanie emócií, je rozumné jednanie odložiť na neskorší termín a iné miesto. Pred ukončením rokovania si zrekapitulujte na čom ste sa už dohodli, a na čom sa ešte dohodnúť chcete. Vhodné je o tomto pripraviť písomný záznam.
  8. Využite služby nezainteresovaného odborníka. Realitný agent je školený na vyjednávanie a vie ako dosiahnuť dohodu. Tretia strana dokáže sprostredkovať kompromis veľmi efektívne. Časté sú situácie, kedy len takýto sprostredkovateľ dokáže dojednať dohodu medzi rozhádanou rodinou.

(c) Attila Mészáros

Vyhľadávanie nehnuteľností