V nehnuteľnostiach sme doma

10 dôvodov predaja nehnuteľnosti

Dôvody predaja nehnuteľností podmieňujú chovanie predávajúceho v procese predaja. Prinášame prehľad najvýznamnejších dôvodov vedúcich k predaju nehnuteľnosti.

 

1. Deti vyrástli

Odchod detí z domu často vedie k predaju rodičovskej nehnuteľnosti. Vysoké náklady na údržbu viacizbovej nehnuteľnosti sa nedajú dlhodobo prehliadať. Najmä v prípade dvojgeneračných domov na vidieku môžeme hovoriť o ťažšom umiestnení týchto domov na trhu. Trendom dneška sú ekonomicky výhodnejšie menšie stavby či byty. Starí ľudia oceňujú bezbariérové nehnuteľnosti a dostupnosť zdravotníckych služieb.

 

2. Bohatí a chudobní

V turbulentnom období trhovej ekonomiky dochádza k zmene spoločenského statusu jednotlivcov a celých rodín. Dochádza k sťahovaniu do lukratívnejších lokalít, výmenám bytov za domy a naopak (žiaľ). Ekonomická situácia a s ňou prichádzajúce začlenenie so spoločenských vrstiev pomaly, ale isto vplýva na trh s nehnuteľnosťami.

 

3. Keď sa nikto nepýta či chceme

Predaj za asistencie exekútora lebo dražobnej spoločnosti nie je predstavou ideálneho predaja nehnuteľnosti. Dlhy vlastníka nehnuteľnosti plynúce z čohokoľvek vedú pravidelne k zmene vlastníctva nehnuteľného majetku. Rozumnejší dlžníci nečakajú na nútený predaj a včas komunikujú s realitnou kanceláriou, ktorá ich bez hanby a spoločenskej diskreditácie dokáže efektívne zastúpiť v procese predaja ich nehnuteľnosti spojeného s vyplatením dlhov. Žiaľ mnoho dlžníkov zatvára oči pred dvoma základnými podmienkami úniku pred núteným predajom. Prvou podmienkou je určenie vhodnej ceny tak, aby sa nehnuteľnosť rýchlo predala ( ani predávala) a druhou podmienkou je riešenie situácie včas, aby aj realitná kancelária mala dostatočný priestor na svoju prácu. 

 

 4. Chyba pri kúpe

Niekoľko percent nových vlastníkov nehnuteľností veľmi rýchlo ponúka nehnuteľnosť znovu do predaja. Ak opomenieme rôznych priekupníkov, dôvodom takéhoto konania je náprava chyby pri pôvodnej kúpe. Niekedy sa nový vlastník nevie „zabývať“ v byte lebo si už zvykol v dome (časté u starších ľudí). Inokedy zistil, že na prvý pohľad romantická vidiecka krajina neposkytuje možnosti zárobku, vzdelávania pre deti alebo kultúrneho vyžitia. 

 

5. Štartovacie byty

Odchod z  tzv. „štartovacieho bývania“ vedie ku kúpe väčšej a kvalitnejšej nehnuteľnosti. Štartovacie byty sú byty určené pre mladých ľudí, často ide o bývanie nižšieho štandardu. Ide o ich prvé samostatné bývanie vo vlastnom. Tieto nehnuteľnosti po stabilizácii príjmu alebo po založení rodiny mladí ľudia opúšťajú a prenechávajú svojim nasledovníkom. 

 

6. Nechuť investovať

Nechuť investovať do potrebnej rekonštrukcie nehnuteľnosti môže tiež viesť k predaju nehnuteľnosti. Často ide o väčšie domy napr. historického charakteru. Je ľahšie a príjemnejšie vymeniť náročnú rekonštrukciu za hotové, aj keď rozlohou menšie bývanie.

 

7. Zmena životného štýlu

Zmena životného štýlu resp. životných priorít sú menej častým dôvodom na Slovensku. V budúcnosti a s pribúdajúcou finančnou nezávislosťou jednotlivcov ale môžeme očakávať aj boom takéhoto myslenia predávajúcich. Najmä sťahovanie z miest na vidiek môže byť podmienené očakávanou zmenou životného štýlu. 

 

8. Peniaze v prvom rade

Ekonomická motivácia pri predaji je veľmi častá. Mnohokrát ide o predaj zdedených nehnuteľností a tzv. „druhej nehnuteľnosti“ ako napr. nevyužívaná rekreačná chata. V zahraničí tento dôvod do určitej miery uprednostňujú aj ľudia odchádzajúci na dôchodok, kedy z výťažku predaja financujú svoj pobyt v domovoch dôchodcov. V slovenských podmienkach sa skôr využívajú rôzne formy darovania nehnuteľnosti s podmienkou zaopatrenia v chorobe a starobe. Žiaľ, realita nedôstojného prežívania doslova „trpených“ starých ľudí často potvrdzuje, že systém vlastného zaopatrenia zo zdrojov získaných predajom nehnuteľnosti v kombinácii s pravidelne vyplácaným dôchodkom by bol pre nich prínosnejšou a najmä humánnejšou alternatívou prežitia staroby. Ekonomická motivácia je zrejmá aj u predávajúcich s nechuťou o umŕtvenie majetku v nehnuteľnostiach, uprednostňujúcich skôr peniaze „vo vrecku“. 

 

9. Rozvod

Rozvody manželov s poukázaním na štatistiku rozvodovosti v SR predstavujú ďalší výrazný faktor, kedy sa v procese majetkoprávneho vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva bývalých manželov využíva alternatíva predaja spoločného nehnuteľného majetku. Niekedy skutočne nie je iná možnosť, ako spoločne nadobudnutý majetok predať a preťať aj posledné ekonomické spojítko medzi bývalými manželmi. 

 

10. Odchod za prácou

Nasledovanie práce sa stáva vážnym dôvodom pre predaj nehnuteľnosti najmä v strednej a mladšej generácii ľudí v produktívnom veku. Ak sú pracovné príležitosti dostatočne v novom prostredí stabilné, dochádza k tzv. relokácii pracovníkov. Dokonca sú známe prípady hromadnej relokácie ( už aj v SR!) pri presunoch firiem, štátnych inštitúcií či vojska. Relokačné služby realitných kancelárií sú síce na Slovensku ešte v plienkach, ale verím, že aj vďaka REALITORu nie nadlho.


© A. Mészáros 

Vyhľadávanie nehnuteľností