V nehnuteľnostiach sme doma

Veľká alebo malá realitka ?

Vopred upozorňujem čitateľa, že cieľom tohto článku nie je nikoho poškodiť, naopak cieľom je oboznámiť zákazníkov „veľkých“ zosieťovaných realitných kancelárií s problematikou vlastníckych vzťahov a ich možnom dopade na zákazníka.  

Túžbou každého  kupujúceho je kúpiť svoju vysnívanú nehnuteľnosť s čo možno najmenším rizikom. Toto je ten správny dôvod prečo sa zodpovední kupujúci obracajú na realitné kancelárie. Kancelárie ako REALITOR organizujú kúpu nehnuteľnosti s dôrazom na ochranu peňazí kupujúceho a na jasné podmienky prevodu vlastníckeho práva. Za týmto účelom REALITOR napr. ponúka výlučne nehnuteľnosti, ktoré predávajúci predávajú prostredníctvom písomných sprostredkovateľských zmlúv uzatvorených s REALITORom. Eliminuje sa tak rôzny „folklór“ na strane predávajúcich napr. zmeny ceny (spravidla samozrejme smerom hore), zmeny podmienok prevodu a pod.

Skutočne viete kto vám predáva nehnuteľnosť?

Nemenej dôležitým faktom pre klientov realitnej kancelárie je ale aj to, aby im bolo jasné, kto vlastne sprostredkovateľ je, a teda prostredníctvom koho nehnuteľnosť zákazníci predávajú alebo kupujú. Tu sa mi žiada upozorniť klientov na skutočnosť, že častým argumentom rôznych veľkých nadnárodných sietí realitných kancelárií pôsobiacich aj na Slovensku je, že zákazník sa môže spoľahnúť na ich služby, ktoré mu poskytuje tá alebo oná nadnárodná realitná sieť.  V reklame sa dozviete samé najväčší, najlepší, a iné naj. V praxi takýto marketing docieli, že zákazníci majú pocit, že kupujú nehnuteľnosť od konkrétnej nadnárodnej spoločnosti – jednej konkrétnej spoločnosti, a v skutočnosti tomu tak úplne byť nemusí. Ak sa totiž zákazníci lepšie pozrú do obchodného registra zistia, že kancelária takejto nadnárodnej siete na ulici Dolnej je úplne iná firma s úplne inými vlastníkmi ako kancelária tej istej nadnárodnej siete na Hornej, Bočnej a ďalších 100 iných kancelárií. Všetky samozrejme oficiálne používajú to isté logo, tie isté farby a pod. Čim je to spôsobené?

Zistite si vopred koho môžete v budúcnosti žalovať

Ide totiž o tzv. franšízu a teda niekoľko rôznych podnikateľských subjektov podniká pod identickou značkou a týmto „spojením“ vytvárajú dojem silnej značky, ktorým sa prezentujú u zákazníkov. Nie je to nič zlé, ba dokonca na svete je to úplne bežné (viď. McDonald´s a pod.), ale treba si uvedomiť, že ide vlastne o malé realitné kancelárie, ktoré sú SAMOSTATNÝMI podnikateľskými subjektmi s akousi centrálnou podporou zahraničnej alebo domácej „matky“. Pre zákazníka  týchto sietí je ale dôležité uvedomiť si fakt, že ak konkrétna kancelária nadnárodnej siete nakladá s jeho finančnými prostriedkami, v prípade problémov sa s veľkou pravdepodobnosťou bude môcť zákazník domáhať svojich práv len a len u  podnikateľského subjektu vlastniaceho onú malú kanceláriu a nie u veľkej nadnárodnej firmy. Samozrejme existujú rôzne etické kódexy, vzájomné  zmluvy, reklamačné poriadky a jednotný marketing, ale po právnej stránke ide vždy o dva samostatné subjekty!

Ak sa teda chystáte využiť služieb veľkých realitných sietí na rozdiel od „malých slovenských kancelárií“ a zveriť im svoje peniaze, vždy sa pýtajte, kto je vlastníkom kancelárie kde ste práve vstúpili bez ohľadu na rovnaké a známe logo. Vyvarujete sa tam možnému prekvapeniu v budúcnosti. 

 (c) Mgr. A. Mészáros

Vyhľadávanie nehnuteľností