V nehnuteľnostiach sme doma

Môže kupujúci tiež požiadať o služby REALITORu?

Áno, môže. Nie je u nás úplne bežné, že kupujúci je zastúpený pri nákupe nehnuteľnosti realitným maklérom. V zahraničí je tento spôsob nadobúdania o poznanie bežnejší. Vo všeobecnosti platí, že tak ako máte svojho kaderníka, zubára alebo finančného poradcu, inklinujete a dôverujete aj konkrétnemu maklérovi alebo spoločnosti. Zvlášť ak ste už v minulosti niečo prostredníctvom takéhoto sprostredkovateľa nadobudol alebo predal.

Zverte svoj nákup profesionálom

Prečo teda nepožiadať o profesionálnu pomoc znovu? Po vstupnom rozhovore, prevažne osobnom, maklér zistí Vaše očakávania a podmienky nákupu a následne bude pre Vás vyhľadávať vhodné ponuky. O takomto vyhľadávaní sa môže spísať riadna zmluva, nakoľko ide taktiež o sprostredkovanie služby. V takejto zmluve môžete určiť, rôzne spôsoby odmenenia sprostredkovateľa, pričom nie je vylúčený ani variant, že sprostredkovateľ sa uspokojí z rozdelenia provízie, ktorá by prináležala sprostredkovateľovi predávajúceho. V realitnom svete je totiž bežná prax, že v prípade spolupráce realitných sprostredkovateľov sa provízia rozdelí podľa vopred dohodnutého pomeru. Je teda reálne, že takáto služba Vás nebude stáť o nič viac ako keby ste si nehnuteľnosť zaobstarali priamym oslovením realitnej kancelárie, ktorá nehnuteľnosť ponúka. Na tomto mieste sa dostávame k benefitu, ktorý záujemca získa ak si najme sprostredkovateľa na nákup nehnuteľnosti. V prvom rade získa „vyhľadávača ponúk“, ktorý pozná lokalitu, ceny a rozlišuje medzi serióznymi a „inými“ realitnými kanceláriami. Veľmi významnou zložkou služby je de facto dvojitá kontrola spracovania zmluvných podkladov pri samotnom prevode vlastníckeho práva. Osobne hodnotím už len túto výhodu za mimoriadne dôležitú. Získate zároveň ďalší „pár očí“, ktorý dohliada na vyplatenie kúpnej ceny a pod. a v prípade nutnosti môže svedčiť o procese kúpi čo aj pred súdom. 

Vybral som si nehnuteľnosť ale chcem aby predaj realizoval môj agent

Čo v prípade ak ste si už našli nehnuteľnosť ale neviete či realitka je seriózna, alebo máte obavy zo samotného procesu nákupu? 
Aj v tomto prípade nie je neskoro osloviť Vami odskúšanú, spoľahlivú kanceláriu, ktorá nadviaže kontakt s protistranou a bude vo veci jednať spolu s Vami. Ak takúto kanceláriu priamo poveríte jednaním, nie je pravdepodobné, že protistrana bude protestovať. Ak by aj protestovala, jednalo by sa s najväčšou pravdepodobnosťou o neseriózneho partnera s ktorým nemá zmysel strácať čas.


Realitná skupina REALITOR je pripravená pomôcť Vám nielen pri nákupe nehnuteľnosti, ktorú ste si vybral čo aj z ponuky iných spoločností, ale poskytne Vám aj množstvo cenných rád, audit bezpečnosti nákupu pre Vás, možnosť poradenstva pri vybavení hypotekárneho úveru, kontrolu zmluvných podkladov pri prevode vlastníckeho práva, účasť pri vyplácaní kúpnej ceny a pod. Vstupná konzultácia je zdarma, pričom nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom tohto formuláru.

(c) Attila Mészáros

 

Vyhľadávanie nehnuteľností