V nehnuteľnostiach sme doma

Abeceda sťahovania sa

Prinášame vám niekoľko postrehov a rád v súvislosti s tak neobľúbenou činnosťou ako je sťahovanie sa. 

 

Viac ako 2 týždne pred 

Zoznámte sa s novou lokalitou. Najmä ak sa sťahujete z pracovných dôvodov často zistíte, že o novom pôsobisku veľa neviete.

Pripravte zmenu školy pre deti, škôlky.

Dohodnite si zasielanie  pošty na novú adresu.

Zabezpečte si služby, ktoré budete potrebovať  v novej lokalite ako napr. zmena všeobecného lekára, zubára a pod. Ukončite zmluvné vzťahy týkajúce sa pôvodného obydlia a objednajte si ich v novej lokalite (prípojky TV, internetu  a pod).

Oznámte zmenu adresy svojmu okoliu a zmeňte si trvalý pobyt a následne príslušné doklady.

Ak máte menšie deti je vhodné, ak ich na zmenu bydliska pripravíte vopred.  Predstavte im novú lokalitu tak, aby sa na ňu tešili. Výlet do okolia nového bydliska môže pomôcť, najmä ak je spojený s návštevou miestnych atrakcií.

Drobnosti ako zabezpečenie nového servisu pre vaše auto či  vyhľadanie možností pre spoločenské vyžitie spríjemnia zmenu prostredia aj vám.

Zbavte sa vecí ktoré nepotrebujete! Začnite s vyhadzovaním a odnášaním prebytočných vecí z nehnuteľnosti z ktorej sa budete sťahovať. Zistíte  koľko zbytočností vlastne skladujete v byte, dome, pivnici, garáži...  Čím viac vecí takto „premiestnite“  tým efektívnejšie a rýchlejšie sa presťahujete do nového bývania. Toto je skvelá príležitosť  zásobiť  chatu či chalupu všetkým nepotrebným .

 

2 týždne pred

Zabezpečte si nové bývanie tak, aby bol byt alebo dom na bývanie pripravený. Samozrejme drobné úpravy po nasťahovaní sa vždy ešte vykonať dajú. Nie však úpravy väčšieho charakteru.

Pred samotným sťahovaním si pripravte skicu rozmiestnenia nábytku v závislosti od reálnych rozmerov miestností a nábytku. Jednoducho sa neobídete bez metra, papiera, ceruzky a elánu.  Túto fázu zvládajú lepšie ženy ako muži J.

Zabezpečte si dostatočné množstvo baliaceho materiálu. Ak nevyužijete aj v tomto prípade služby sťahovacích firiem, doporučujem zohnať si potrebné množstvo kartónových krabíc rôznych rozmerov, veľké odpadové plastové vrecia  s vyššou nosnosťou (vhodné sú napr. na oblečenie zo skríň), plastové prepravky, baliaci papier resp. novinový papier, pevný špagát, širokú lepiacu pásku a pod.

 

1 týždeň pred 

Zhruba týždeň pred sťahovaním začnite s balením drobných predmetov, obsahu zásuviek a skríň do kartónov alebo sáčkov.  Kartóny riadne spevnite a prelepte lepiacou páskou a všetko čo je zabalené označte fixou či nálepkou podľa obsahu a najmä miesta určenia – kuchyňa, obývacia izba, spálňa, detská a pod. Pri balení myslite na to aby bol takáto „prepravná jednotka“ primeranej  hmotnosti t.j. aby sa dala pohodlne niesť jednou osobou. Najmä pri knihách a papieroch nás môže nemilo prekvapiť ich skutočná váha.

Pripravte si prístup k domu resp. vchodu bytového domu tak, aby sa dali pootvárať všetky vchodové a iné dvere. Myslite na to akým vozidlom budete sťahovať a pripravte priestor nakládky/vykládky tak, aby sa dalo automobilom dostať čo najbližšie.  S prípravou „trasy“ sťahovania súvisí aj zmeranie vnútorných rozmerov výťahu, čím získame prehľad o tom ktoré skrine nebude treba prenášať ručne po schodoch (za čo sa sťahovacej firme obvykle pratí príplatok podľa počtu poschodí)  a vypratanie medziposchodí v bytových domoch od zbytočných kvetináčov a iných nevhodne umiestnených predmetov, ktoré nám budú v manipulácii s väčšími bremenami zavadzať. Dobrým zvykom je upozorniť  ostatných obyvateľov vchodu formou oznamu na chvíľkové blokovanie výťahu, mierny neporiadok v spoločných priestoroch atď. v deň sťahovania.

Ak využijete služby profesionálov dajte si vopred pripraviť kalkuláciu nákladov na sťahovanie. Bežne vás za týmto účelom navštívi zástupca sťahovacej firmy, spíše zoznam presúvaného nábytku, pozrie si prístup, zmeria výťah a pod. Dohodnúť si môžete aj použitie ich baliaceho materiálu. Bežne sa platí paušál podľa počtu pracovníkov, typu vozidla a vzdialenosti. Za každé poschodie „ručnej prepravy“ si môže firma pýtať príplatok obdobne ako pri preprave nadrozmerného, ťažkého či iným spôsobom špecifického zariadenia (klavír, trezor). Ak má firma uzatvorenú poistku voči škode, ktorú by na nábytku počas prepravy spôsobila, je to významné plus. Termín sťahovania si dohodnite cca dva týždne vopred!

Zo skríň vypracte všetku veci a zo zásuviek tiež. Nábytok pripravte k preprave prázdny. Zamedzte náhodnému otvoreniu dvierok ich prelepením alebo previazaním. Ak z nábytku demontujete  dvierka, vyberiete poličky  a pod. (čo je vhodné) označte ich tak, aby ste vedeli z ktorého kusu nábytku konkrétne pochádzajú.  Do vnútra nábytku môžete páskou prilepiť igelitový sáčok s drobnými súčasťami tohto nábytku ako je kľúč, rôzne matice, úchyty kovania a pod. Krehké veci baľte do papiera a kartónov, ktoré sú riadne spevnené lepiacou páskou a označte ich výrazným nápisom „POZOR SKLO“.

Cennosti a iné dôležité veci uložte vopred na dobu sťahovania na bezpečné miesto mimo z ktorých a kam sa sťahujete.

Chladničku či mrazničku vypnite 24 hod. pred sťahovaním. Po ich premiestnení sa nemôžu ihneď zapínať. Preštudujte si preto návod na použitie týchto prístrojov a myslite aj na zabezpečenie bubna práčky.

Zabezpečte  si opatrovanie pre svoje malé deti po dobu sťahovania. Taktiež štvornohých miláčikov je vhodné pred sťahovaním umiestniť na vhodné miesto. Zbavíte sa tým vlastného stresu zo zodpovednosti za nich.

 

V deň sťahovania
 

Dohliadnite na riadnu nakládku na auto. Po naložení upracte verejné priestory od znečistenia.

Vypratané priestory ešte raz prejdite a skontrolujte či je naložené všetko potrebné. Buďte k dispozícii v mieste nového bydliska.  Organizujete vykládku zariadenia do jednotlivých miestností (pomôže vám označenie na škatuliach a vreciach).

Skontrolujte či sa počas prepravy nič nepoškodilo, ak áno ihneď poškodenie reklamujte u prepravnej firmy písomným zápisom.

Začnite s vybaľovaním a v lepšom prípade po pár dňoch si môžete povedať, že máte sťahovanie za sebou.

 

(c) A. Mészáros

Vyhľadávanie nehnuteľností